Bli medlem

Bli medlem

Gör så här

Mejla namnadress och personnummer till medlem@uppsalavasaloppsklubb.se. Är ni en familj som vill bli medlemmar så ange allas uppgifter, inklusive e-post till respektive medlem samt att ni vill anmäla er som familj. 

Medlemsavgift

Vuxen: 400 kr/säsong (1 april – 31 mars) | Familj: 600 kr/säsong (1 april – 31 mars)

Försäkring

Ni som deltar i tävlingar skall vara försäkrade. Det ingår i medlemsavgiften om ni betalat in medlemsavgiften. UVK ordnar försäkringen och anslutning till Svenska skidförbundet. Efter genomförd registrering i klubbens register då kan ni utföra anmälan till tävlingar via vår hemsida. Registreringen kan ta några dagar innan den är genomförd.

Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.